Juhani Pietilä / Blogi / Asiaa väitöskirjani tuloksista: femtosekuntilaserin edut höylään verrattuna

Blogi

14.06.2013

Asiaa väitöskirjani tuloksista: femtosekuntilaserin edut höylään verrattuna

Kaksi alla olevaa kaaviota osoittavat, kuinka siirtyminen femtosekuntilaseriin on parantanut läpänteon tarkkuutta lasik-leikkauksissa. Läpän paksuuden ennustettavuus on tärkeää, sillä se helpottaa leikkauksen suunnittelua. Kaavioihin on koostettu väitöskirjassanikin esiintyvä data, jota keräsin mekaanisella höylällä tehdyistä leikkauksista (vuosina 2004–2005) sekä femtosekuntilaserilla tehdyistä leikkauksista (vuosina 2007–2008).

Mekaanisella höylällä tehdyissä leikkauksissa läpän paksuuden vaihtelu oli hyvinkin suurta (kaavio 1). Julkaisuuni kerätyssä aineistossa läpän paksuuden vaihtelu oli jopa yli 70 µm, keskihajonnan ollessa 12,5 µm. Läpän paksuuden keskiarvo oli 115,4 µm, joten läpän paksuus saattoi siis vaihdella keskimäärin yli 10 % suuntaan tai toiseen. Monissa muissa julkaisuissa, joissa leikkaukset on tehty mekaanisella höylällä, tavataan vieläkin suurempaa keskihajontaa.

Kun läppä tehdään femtosekuntilaserilla, läpän paksuus voidaan ennustaa paljon paremmin (kaavio 2). Väitöskirjani aineistossa paksuuden vaihtelu oli maksimissaankin vain noin 40 µm, ja keskihajonta 5,0 µm. Läpän paksuuden keskiarvo on 90,0 µm, eli vaihtelu on keskimäärin vain hieman yli 5 % läpän paksuudesta.

Kaavioita vertailemalla eron huomaa selvästi. Femtosekuntilaserin voi siis sanoa tekevän paljon tarkempaa työtä kuin mekaanisen höylän. Tasapaksuisen ja ohuen läpän ansiosta leikkauksesta on tullut turvallisempi ja se soveltuu paremmin yhä ohuemmille sarveiskalvoille.


Kaavio 1. Mekaanisella höylällä leikattujen silmien läpänpaksuudet (yhteensä 300 leikattua silmää).


Kaavio 2. Femto LDV:llä leikattujen silmien läpänpaksuudet (yhteensä 787 leikattua silmää).